Contact

Sediu:
B-dul. 1848 nr. 5, Hunedoara, jud. Hunedoara, C.P. 331068

Tel./fax: +40.254.74.88.00
E-mail: office@swisstrade.ro

Punct de lucru Galati:
Str. Smardan, nr. 1, Galati, jud. Galati

Punct de lucru Bicaz Chei:
Cariera Bicaz Chei, jud. Neamt

Punct de lucru Branisca:
Cariera Branisca, Ilia, jud. Hunedoara

Punct de lucru Hunedoara:
DJ 687 nr. 4, Hunedoara, jud. Hunedoara

Punct de lucru Resita:
Halda de zgura Resita, jud. Caras-Severin